Tlačivá na stiahnutie

Kvóta lovu vlka 2014_2015

 

obnovenie clenstva spz a predlzenie platnosti polovneho listka

 

prihláška za člena SPZ

 

Súhlas dotknutej osoby SPK a SPZ

 

ziadost o vydanie predlzenie polov. listka pre cudzinca: ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec_nova_2014

 

ziadost o vydanie predlzenie platnosti polovneho listka0001: ziadost_o_vydanie_pl_nova_2014

 

Prihláška na prípravu na skúšky z poľovníctva: prihlaska_na_pripravu_na_skusky_z_polovnictva

Žiadosť o vykonanie skúšky z poľovníctva: prloha . 22 iados o vykonanie skky

prihláška do Klubu mladých priateľov poľovníctva – evidencia_kmpp

 

 

Návrh na vyznamenanie za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku – Návrh na udelenie vyznamenania

 

Tabuľky pre vyhodnocovanie trofejí: hodnotitelska_tabulka_trofeji

Štítok trofeje: stitok-trofeje

 

Návrh na poľovné skúšky psov: Prihláška na poľovné skúšky

 

Disciplinárny poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu: disciplinarny_poriadok_spz