↑ Return to Poľovníctvo

Chovateľská prehliadka

Obvodná poľovnícka komora Brezno usporiada v súlade s ustanoveniami § 23 Zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12-20 vyhlášky 344/2009 v znení neskorších predpisov Chovateľskú prehliadku.

 

Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2014/2015, t.j. obdobie od 1.3.2014 do 28.2.2015. Prehliadka sa uskutoční v dňoch 13, 14 a 15 marca 2015 (piatok, sobota, nedeľa) v priestoroch reštaurácie Omega Club, Švermova 7, Brezno.

 

Na prehliadku sa musia predložiť trofeje raticovej zveri vrátane hlavy a to: rožky kamzíka, rohy muflóna, parohy jeleňa, parohy daniela, parôžky srnca, kly dospelého diviaka staršieho ako tri roky a lebky veľkých šeliem. Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné.

 

Na každej trofeji musí byť pripevnený a vyplnený štítok trofeje a vyplnená bodovacia tabuľka dvojmo, kde spodnú časť tabuľky je potrebné pripevniť na tvrdý papier a tento pevne priviazať o lebku. 

štítok trofeje stiahnete tu: stitok-trofeje

bodovacia tabuľka s návodom: hodnotitelska_tabulka_trofeji

 

Na náklady a nebezpečenstvo poľovníckych organizácií poľovnícky hospodári, alebo nimi poverené osoby zabezpečia dňa 13. marca 2015 v čase od 8:30 do 12:00 hod. odovzdanie trofejí na miesto konania chovateľskej prehliadky. Preberacia komisia preberie trofeje na počkanie.

 

Chovateľská prehliadka bude verejnosti sprístupnená v sobotu 14. marca 2015 od 10:00 do 18:00 hod. a v nedeľu 15. marca 2015 od 8:00 do 12:00 hod.

V nedeľu 15. marca 2015 o 10:30 hod. bude porada poľovníckych hospodárov v priestoroch zasadačky na druhom poschodí vľavo.

Po ukončení prehliadky v nedeľu 15. marca 2015 o 12:00 hod. budú trofeje vydané len poľovníckym hospodárom, alebo poľovníckym referentom  OZ.

S trofejami označenými ako nesprávny odstrel disponuje do ukončenia disciplinárnych konaní obvodná poľovnícka komora.

Spracovaný výkaz: Evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značiek a použitia zveriny, bezpodmienečne predložte do 1. marca 2015 do kancelárie OPK Brezno. Pre lepší prehľad vyplňte kolorovane, plán lovu zelenou, odstrel modrou, úhyn červenou farbou. Hospodár zároveň nahlási počet medailových trofejí.

Ostatní členovia OPK mimo PZ sú povinní predložiť na OPK Brezno nasledovné prílohy:

1. Zoznam členov k 31.12.2014, konateľa spoločnosti a kontaktnú osobu s adresou.

2. Evidenciu poľovných a poľovnícky upotrebiteľných psov.

Požadované prílohy predložte najneskôr do 31.3.2015.

 

Vstupné na prehliadku: dospelí – 1€, deti zdarma.

Katalóg trofeji bude predajný pri vstupe na prehliadku.

 

Bc. Mirko Oberhauser

predseda OPK Brezno

 

tabuľky na stiahnutie: hodnotitelska_tabulka_trofeji

 

štítok trofeje: stitok-trofeje

 

Fotky z chovateľskej prehliadky:DSC01610 DSC01609 DSC01608 DSC01606 DSC01607 DSC01605 DSC01603 DSC01602 DSC01598 DSC01599 DSC01601 DSC01597 DSC01595 DSC01596 DSC01594 DSC01593 DSC01592 DSC01590 DSC01591 DSC01589 DSC01588 DSC01587 DSC01586 DSC01581 DSC01583 DSC01584 DSC01585 DSC01582 DSC01580 DSC01579 DSC01578 DSC01573 DSC01574 DSC01576 DSC01577 DSC01572 DSC01571 DSC01570 DSC01569 DSC01565 DSC01566 DSC01567 DSC01568 DSC01564 DSC01563 DSC01562 DSC01561 DSC01560 DSC01559 DSC01558 DSC01557 DSC01553 DSC01554 DSC01555 DSC01556 DSC01552 DSC01551 DSC01550 DSC01549 DSC01545 DSC01546 DSC01547 DSC01548 DSC01544 DSC01543 DSC01542 DSC01541 DSC01540 DSC01539 DSC01538 DSC01521 DSC01520 DSC01516 DSC01517 DSC01518 DSC01519 DSC01515 DSC01514 DSC01513 DSC01512 DSC01511 DSC01510 DSC01509 DSC01508 DSC01504 DSC01505 DSC01506 DSC01507 DSC01503 DSC01502 DSC01501 DSC01500 DSC01496 DSC01497 DSC01498 DSC01499 DSC01495