↑ Return to Osveta

Okresná súťaž KMPP

Vážený priaznivci Klubu mladých priateľov poľovníctva v prílohe nájdete prihlášku do Klubu mladých priateľov poľovníctva.

Vyplnenú prihlášku prosím doručiť na adresu OPK Brezno na Kuzmányho ulici číslo 20 do rúk predsedu OPK Brezno Bc. Mirka Oberhausera.

 

evidencia_kmpp