↑ Return to Organizácia OPK

Hodnotitelská komisia

Hodnotiteľská komisia opraví vek trofeje, bodovú hodnotu, ošetrenie trofeje a vyznačí chovnosť v preberacích knihách a tabuľkách, ktoré sú podkladom pre spracovanie katalógu. Vyplní kompletne tabuľku súpis trofejí, pri ktorých zistila porušenie zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a doručí oznámenie ODK na začatie disciplinárneho konania v danej veci.

 

  Hodnotiteľská komisia  
predseda:Ing. Miroslav Pepich
členovia:Ing. Ivan Barbierik
Ing. Ján Longauer
MVDr. Rudolf Janto
Ing. Stanislav Kubanda
Ing. Karol Chvála
Ing. Jozef Černák
Zdenko Citterberg
Ján Paučo
Peter Potočár
Bohuš Bialik