«

Aug 18

II. výročná konferencia OPK Brezno

  

Slovenská poľovnícka komora

organizačná zložka 

Obvodná poľovnícka komora BREZNO

 

II. výročná konferencia OPK Brezno – pozvánka

     Vážení členovia.

Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v Brezne v zmysle § 18

ods. 6 Stanov SPK a v zmysle pokynu Slovenskej poľovníckej komory, zvoláva

II. výročnú konferenciu OPK Brezno, ktorá sa uskutoční dňa 14. augusta  2019

o 15:00 hod v reštaurácií OMEGA, Švermova 7, Brezno s týmto programom:

   1. Otvorenie

   2. Voľba pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

   4. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku

   5. Správa o činnosti OPK od I. výročnej konferencie OPK

     6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 a 7. mes. 2019

   7. Návrh rozpočtu na rok 2019

   8. Správa dozornej rady OPK

   9. Správa mandátovej komisie

 10. Diskusia

 11. Voľba orgánov OPK

 12. Voľba delegátov a náhradníkov na II. výročný snem SPK

 13. Správa volebnej komisie o výsledku volieb

 14. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia konferencie OPK

 15. Záver

S pozdravom

                                                                                Bc. Mirko Oberhauser,v.r.

                                                                                        predseda OPK

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>