«

Júl 28

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PZ Korytárska usporiada

F A R B I A R S K E S K Ú Š K Y M A L Ý C H P L E M I E N.

Dátum: 22. august 2020 (sobota)

Zraz účastníkov: Lesnícky skanzen Vydrovo – parkovisko,Čierny Balogo 7,30 hod

Prihlášky: Zaslať dvojmo do 17. augusta 2020 na adresu:

Obvodná poľovnícka komora Brezno
Nálepkova 28
977 01 Brezno

Snímek1 Snímek2