«

»

Aug 31

Činnosť obvodnej poľovníckej komory

Úloha obvodnej poľovníckej komory spočíva najmä v plnení úloh na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory.[1] Sú to najmä tieto činnosti:

 • vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok,
 • menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre       skúšky z poľovníctva,
 • organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky,
 • vydáva poľovné lístky,
 • predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
 • organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok a praktické skúšky zo strelectva,
 • organizuje kontrolné a športové streľby členov komory,
 • organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
 • organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky trofejí ulovenej zveri,
 • organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií, vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľských komisií,
 • napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
 • v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovensko v medzinárodných poľovníckych organizáciách,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a presadzuje záujmy poľovníctva pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,
 • zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
 • rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>