Archív kategórii: Nezaradené

Aug 18

KURZ O PRVÝ POĽOVNÝ LÍSTOK

   Slovenská poľovnícka komora organizačná zložka  Obvodná poľovnícka komora BREZNO O Z N Á M E N I E o konaní prípravného kurzu na skúšku z poľovníctva        Obvodná poľovnícka komora Brezno oznamuje poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti, že v mesiaci február 2020 otvára prípravný kurz pre uchádzačov o skúšku z poľovníctva.   Uchádzač sa …

Chcem vedieť viac »

Aug 31

Činnosť obvodnej poľovníckej komory

Úloha obvodnej poľovníckej komory spočíva najmä v plnení úloh na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory.[1] Sú to najmä tieto činnosti: vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok, menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre       skúšky z poľovníctva, organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky, vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť …

Chcem vedieť viac »

Aug 28

Vitajte na stránke OPK Brezno

Do pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Brezno patrí 32 poľovných revírov, ktoré obhospodarujú 116876,83 ha poľovných pozemkov. Poľovné revíry patria do troch poľovných oblastí. Na pravej strane rieky Hron je poľovná oblasť Nízke Tatry v ktorej sa nachádza 17 poľovných revírov zaradených prevažne v II. a III. kvalitatívnych triedach. Na ľavej strane Hrona sú dve chovateľské …

Chcem vedieť viac »